Amb caràcter orientatiu les àrees preferents d'actuació son les següents:

DRET PENAL

 • Delictes contra les persones: homicidi, avortament, lesions.
 • Delictes contra la llibertat: detenció il·legal, amenaces, coaccions.
 • Delictes contra la llibertat sexual: agressió sexual, abusos, assetjament.
 • Delictes contra la intimitat, la imatge i la inviolabilitat del domicili.
 • Delictes contra l' honor: injuries, calumnies.
 • Delictes contra les relacions familiars: custòdia, sostracció de menors, abandonament.
 • Delictes contra el patrimoni: robatori, usurpació, estafa, apropiació indeguda, danys.
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.
 • Delictes societaris.
 • Delictes contra el dret dels treballadors.
 • De les falsedats.
 • De l'omissió del deure de socorrer.
 • Delictes contra la hisenda pública: prevaricació, suborn, tràfic d'influències.
 • Delictes sobre l'ordenació del territori.
 • Delictes contra el patrimoni històric.
 • Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
 • Delictes contra l'Administració de Justícia: fals testimoni, quebrantament de condemna.
 • Delictes contra la seguretat col·lectiva.
 • Delictes contra la salut pública.
 • Delictes contra la seguretat del tràfic.
 • Delictes contra l' ordre públic.

JURISDICCIO DE MENORS
Aquest despatx te la titulació i l' acreditació preceptiva per intervenir davant la jurisdicció de menors en defensa dels interessos del menor.

DRET CIVIL:

 • Contractes.
 • Llei de la Propietat Horitzontal
 • Arrendaments
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual
 • Donacions i Succesions
 • Accidents de circulació
 • Defectes i vicis en la construcció

DRET DE FAMILIA

 • Separacions
 • Divorcis
 • Extinció de parella de fet
 • Incapacitat
 • Adopció
 • Tutela u curatela
 • Paternitat

DRET MERCANTIL

 • Constitució, dissolució i liquidació de societats
 • Responsabilitat de socis i administradors
 • Concurs de creditors

DRET CONTENCIOS ADMINISTRATIU

 • Responsabilitat Patrimonial de l'Administració.
BUFET MASSUET-ADVOCATS: c/ Bofill i Matas 2 local - 08360 Canet de Mar (Barcelona) Tel: 937943852 - Mail: bufetmassuet@gmail.com